Freelance journalist gezocht met veel ervaring?

U wilt een aansprekend artikel voor uw (vak)blad of krant? Ik verdiep me graag voor jullie blad in een onderwerp.

Voor wie schrijf ik? Ik ben gespecialiseerd in artikelen over gezondheidszorg (met het accent op psychiatrie, ouderen- en jeugdzorg), de sociale sector en onderwijs.  Ik schijf artikelen voor professionals op allerlei niveaus. Maar ik ga even makkelijk aan de slag met teksten voor patiënten, cliënten en een breed publiek.

Wat kan ik? Een artikel over suïcides onder leerlingen. Over seks en dementie of interviews met mensen met extreme verzameldrang. Gevoelige en moeilijke onderwerpen komen vaker op mijn pad. Is er veel research vereist, dan weet ik de juiste wegen te bewandelen.

Wie ben ik? Ik ben nieuwsgierig en betrokken. Ik vermijd oppervlakkigheden en wil graag het naadje van de kous weten.

Waar schrijf ik voor? Lees mijn artikelen voor onder andere:

Ik schrijf in opdracht. Maar ik lever vaak ook zelf onderwerpen en ideeën voor artikelen aan.

Geïnteresseerd? Neem contact op.