Freelance journalist gezocht met veel ervaring?

Een aansprekend artikel voor (vak)blad of krant nodig? Ik verdiep me graag voor jullie blad in een onderwerp.

Voor wie schrijf ik?
Ik ben gespecialiseerd in artikelen over gezondheidszorg (met het accent op thuis-, ouderen- , jeugd- en ziekenhuiszorg en psychiatrie), het sociaal domein en onderwijs.  Ik schijf artikelen voor professionals op allerlei niveaus. Maar ik ga even makkelijk aan de slag met teksten voor patiënten, cliënten en een breed publiek.

Wat schrijf ik?
Een artikel over suïcides onder leerlingen. Over agressie tegen verpleegkundigen of interviews met mensen met extreme verzameldrang. Gevoelige en moeilijke onderwerpen komen vaker op mijn pad. Is er veel research vereist, dan weet ik de juiste wegen te bewandelen. Luchtigere artikelen, bijvoorbeeld over vrouwen van 100, schrijf ik met evenveel inzet en plezier.

Lees mijn artikelen voor onder andere:

Ik schrijf in opdracht. Maar ik lever vaak ook zelf onderwerpen en ideeën voor artikelen aan.

Geïnteresseerd? Neem contact op.